Nuffnang

Monday, November 2, 2009

BUKU PERNIAGAAN-Mengurus PerniagaanBuku ini menerangkan beberapa perkara penting berkaitan perniagaan termasuk bentuk-bentuk entiti perniagaan, pelbagai jenis kemahiran mengurus perniagaan termasuk cara mengurus sumber manusia, memotivasikan pekerja dan bagaimana memasarkan produk dan perkhidmatan.

Isi kandungan:
Daripada Pengarang

Apa Itu Pengurusan Perniagaan
a. Perniagaan dan Keuntungan
b. Sistem Ekonomi yang Diamalkan Di Seluruh Dunia
c. Jenis-jenis Sistem Ekonomi
d. Perjalanan Sistem Ekonomi Pasaran
e. Sejarah Pendekatan Perniagaan Moden
f. Bentuk-bentuk Entiti Perniagaan
g. Pengurusan Syarikat Korporat
h. Isu-isu Syarikat Korporat
i. Perniagaan Antarabangsa
j. Kaedah Kemasukan dalam Perniagaan Antarabangsa
k. Halangan-halangan Perniagaan Antarabangsa
l. Kesimpulan

Persekitaran Perniagaan
a. Persekitaran Ekonomi
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Pasaran
c. Pengaruh Kerajaan ke Atas Keadaan Ekonomi
d. Persekitaran Industri
e. Pendedahan kepada Keadaan Industri
f. Persaingan dalam Industri
g. Persekitaran Global
h. Sebab-sebab Syarikat Terlibat dengan Perniagaan Antarabangsa
i. Cara-cara Firma Terlibat dengan Perniagaan Antarabangsa
j. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perniagaan Antarabangsa
k. Kesimpulan

Pengurusan
a. Proses Pengurusan
b. Jenis-jenis Pengurusan
c. Kemahiran Mengurus yang Asas
d. Budaya Korporat dan pengurusan
e. Menetapkan Matlamat dan Merangka Strategi
f. Menguruskan Perniagaan Secara Beretika dan Tanggungjawab Sosial
g. Etika di Tempat Kerja
h. Tanggungjawab Sosial
i. Kesimpulan

Motivasi dan Kepimpinan
a. Kepentingan Motivasi
b. Teori Motivasi Klasik
c. Teori Gelagat: Kajian Hawthorne
d. Teori Motivasi Kontemporari
e. Perbandingan Teori-teori Motivasi
f. Strategi Meningkatkan Kepuasan Kerja dan Moral
g. Gaya Pengurusan dan Kepemimpinan
h. Pendekatan Kontingensi pada Kepemimpinan
i. Motivasi dan Kepemimpinan Masa Kini
j. Kesimpulan

Mengurus Sumber manusia
a. Pentingnya Pengurusan Sumber Manusia
b. Perancangan Sumber Manusia
c. Pengambilan Pekerja
d. Pemilihan Pekerja
e. Latihan dan Pembangunan
f. Penilaian Prestasi
g. Pentadbiran Pampasan
h. Perancangan dan Pembangunan Kerjaya
i. Keselamatan dan Kesihatan
j. Perhubungan Perusahaan
k. Sistem Maklumat Sumber Manusia
l. Isu-isu Semasa Pengurusan Sumber Manusia
m. Kesimpulan

Pemasaran
a. Persekitaran Pemasaran
b. Campuran Pemasaran
c. Keluaran
d. Peletakan Harga
e. Promosi
f. Pengagihan
g. Pemasaran Sasaran dan Segmentasi Pasaran
h. Penyelidikan Pemasaran
i. Memahami Gelagat Pengguna
j. Pemasaran Organisasi dan Gelagat Belian
k. Kesimpulan

Mengurus Operasi
a. Sumber-sumber Utama Proses Pengeluaran
b. Mengkoordinasikan Sumber Pengeluaran
c. Kawalan Pengeluaran
d. Kesimpulan
e. Kesimpulan

Mengurus Kewangan
a. Pengurusan Sistem Perakaunan
b. Analisis Penyata Kewangan
c. Pengurusan Pelaburan
d. Pengurusan Pembiayaan
e. Kesimpulan

Perkembangan perniagaan yang memberangsangkan di Malaysia menunjukkan perniagaan adalah aspek penting dalam menjana ekonomi sesebuah negara. Pengurusan perniagaan adalah perkara yang tidak asing bagi setiap individu di negara ini. Ramai individu bercakap berkenaan perniagaan. Ada yang ingin membentuk perniagaan tunggal dan ada juga yang ingin menubuhkan syarikat. Persoalannya, adakah ilmu asas untuk memulakan perniagaan ada pada setiap individu tersebut? Seseorang individu yang ingin menguruskan sebuah perniagaan, mereka memerlukan pengetahuan berkenaan asas pengurusan, pemasaran, kewangan, teknologi maklumat, pengurusan operasi dan sebagainya.

Pemahaman mendalam berkenaan perkara ini membantu individu menjayakan perniagaan yang diceburi, memperoleh bahagian pasaran, seterusnya mengecap keuntungan. Kehadiran buku ini di pasaran dapat membantu individu mencapai matlamat-matlamat yang dinyatakan di atas. Kekuatan dan keistimewaan buku ini melambangkan semangat juang penulisnya bagi menghasilkan karya yang amat bermutu. Dalam pada itu, penulis pastinya tidak dapat lari daripada sebarang kesalahan dan kesilapan yang tidak disengajakan. Kami bersedia menerima sebarang kritikan daripada segi ejaan, istilah dan sebagainya bagi meningkatkan kualiti buku ini untuk edisi yang seterusnya.

No comments:

Post a Comment